Pokyny pro cestu a pobyt

Cestovní doklady

Pro cestu a pobyt v zahraničí musí mít Vaše dítě vlastní platný cestovní dokladBez platného dokladu nemůže Vaše dítě vycestovat. Do Řecké republiky může Vaše dítě vycestovat na základě:

  • platného cestovní pasu České republiky, tzn. platnost dokladu nesmí končit dříve než 3 měsíce po ukončení turnusu nebo
  • platného občanského průkazu typu „zelené“ identifikační karty, v dolní části se strojově čitelnou zónou, vydávaného od roku 1993. S tímto dokladem mohou cestovat pouze děti starší 15 let.

Pokud má Vaše dítě cestovní doklad jiné země z důvodu cizí státní příslušnosti, je Vaší povinností jako zákonných zástupců dítěte zajistit mu takové doklady, aby mohlo v rámci akce Mořský koník vycestovat do zahraničí. V případě jakýchkoli pochybností s cestovním dokladem Vašeho dítěte Vám bližší informace podá regionální oddělení pasů a víz nebo se můžete informovat na internetových stránkách www.mzv.cz.

Zdravotní a úrazové pojištění

Pro potřeby ošetření v zahraničí prosím dejte Vašemu dítěti s sebou jeho průkaz pojištěnce.

Pro případ úrazu či onemocnění během cesty a pobytu u moře budou děti pojištěny kompletním pojištěním léčebných výdajů, které zaručuje úhradu nákladů za ošetření či léčení dítěte ve zdravotnických zařízeních v místě pobytu a v případě potřeby i zpětný transport do republiky. Dále bude dětem zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tzn. ne účastníkům pobytu), pojištění doby léčení úrazu (vztahuje se na úrazy s dobou léčení delší než 9 dní) včetně trvalých následků a pojištění poškození a zničení věcí nebo zavazadel (při splnění pojistných podmínek). Poskytnuté pojištění se nevztahuje na prostou krádež či ztrátu věcí a zavazadel.

Kapesné

Zajistěte prosím pro své dítě kapesné v eurech. Vzhledem k cenám v místě pobytu doporučujeme, aby s sebou dítě dostalo hotovost cca 250 eur, což je cca 60-80 eur na 1-2 fakultativní výlety, kterých se může v průběhu pobytu zúčastnit, a kapesné na drobné výdaje. Je vhodné, aby dítě mělo hotovost v menších bankovkách.

Informace k výletům jsou zveřejněny v rubrice Informace o výletech.

Kapesné si děti mohou uložit prostřednictvím svého výchovného pracovníka v trezorových schránkách a mohou si hotovost vybírat po menších částkách. Každý výchovný pracovník pak vede přehled čerpání finanční hotovosti každého dítěte (tj. výdaje částek, ne podrobný seznam, za co dítě své kapesné utratilo). Pokud se dítě starší 15 let rozhodne nevyužít úschovy financí v trezorových schránkách, je o tom sepsán protokol a dítě nese plnou odpovědnost za správu svých peněz samo.

Zdravotní péče

Zdravotní péče o děti bude v každém turnusu léčebně-ozdravného pobytu zajištěna zkušeným týmem lékařů a zdravotních sester v ordinaci vybavené všemi potřebnými léky a zdravotnickým materiálem pro případ akutního onemocnění nebo poskytnutí první pomoci v případě úrazů dětí. Ordinace je zřízena přímo v místě pobytu s denním i pohotovostním režimem.

Lékykteré dítě dlouhodobě užívá, však musí mít s sebou, a to v takovém množství, aby mu vystačily na celých 21 dní pobytu. Tyto léky (v originálním balení) uložte do sáčku, který označte jménem dítěte a před cestou nezapomeňte vložit do kufru. Do sáčku či balíčku vložte sdělení, kolikrát denně, v jakém množství a za jakých podmínek (před jídlem, před spaním apod.) Vaše dítě ten který lék užívá. Léky, které musí Vaše dítě užít v době přepravy, dejte do příručního zavazadla, a to v minimálním možném množství! Pozor na léky ve formě mastí a kapek – pokud jsou v příručním zavazadle, pak mohou být převáženy pouze v množství, které je povoleno pro přepravu těchto látek na palubě letadla!

Pokud chcete podrobněji informovat lékaře (nebo výchovného pracovníka) o zdravotním stavu Vašeho dítěte a o užívaných lécích nebo chcete informovat výchovného pracovníka o povaze nebo vlastnostech Vašeho dítěte, připravte si prosím krátké písemné sdělení. Zprávu zalepte do obálky označené jménem a datem narození Vašeho dítěte. Obálku předejte na letišti výchovnému pracovníkovi, který bude o Vaše dítě pečovat během přepravy, a ten ji doručí lékaři nebo příslušnému výchovnému pracovníkovi. V žádném případě však do těchto obálek nevkládejte kapesné dětíVzhledem k neprůkaznosti takto předané hotovosti za ni nenese doprovodný pracovník odpovědnost.

Před odletem na letišti odevzdáte doprovázejícímu výchovnému pracovníkovi lékařem podepsané Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a aktuálně užívaných lécích. Potvrzení lékaře nesmí být s datem starším 14 dnů před odletem - POZOR na dovolené lékařů. Nezapomeňte vyplnit a podepsat Prohlášení Rodičů bezinfekčnosti. I když o kontrole chrupu nevyžadujeme potvrzení lékaře, je třeba před nástupem k léčebně-ozdravnému pobytu věnovat kontrole a případné sanaci chrupu (spravení kazů apod.) dostatečnou pozornost.Podpis zákonných zástupců nesmí být s datem starším 1 dne před odletem, jinak je Prohlášení považováno za neplatné a Vaše dítě NEBUDE přijato k léčebně-ozdravnému pobytu.

Pobytové skupiny

V místě pobytu budou děti rozděleny do 8-12členných skupin a ubytovány ve standardně vybavených 3-4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout s teplou vodou, umyvadlo a WC). Výměna ručníků je zajištěna 2x týdně, výměna ložního prádla 1x týdně. Je nutné vybavit dítě ručníkem na pláž, u moře nelze používat hotelový ručník.

Každou skupinu povede jeden výchovný pracovník, který se bude o děti starat po celou dobu pobytu, bude se s nimi účastnit sportovně-kulturního programu a připravovat pro ně vycházky a zájmové hry. Rovněž bude dbát o to, aby děti dodržovaly stanovený léčebně-ozdravný režim (viz druhá strana Potvrzení o zdravotním stavu dítěte A BEZINFEKČNOSTI nebo Příloha č. 3 ke Smlouvě o účasti dítěte...), osobní hygienu a pravidelně užívaly své léky (nebo je bude dětem, zejména mladším, i podávat).

Nezapomeňte prosím poučit své dítě o tom, že se nezúčastňují rekreačního, ale léčebně-ozdravného pobytu zaměřeného na dosažení co nejlepšího zdravotního efektu. Je proto nutno poslouchat pokyny lékařů, zdravotních sester a všech výchovných pracovníků. Před odletem prosím seznamte své dítě s léčebně-ozdravným režimem (viz druhá strana Potvrzení o zdravotním stavu dítěte A BEZINFEKČNOSTI nebo Příloha č. 3 ke Smlouvě o účasti dítěte...) i s dopady v případě porušení jednotlivých ustanovení.

Stravování

V místě ubytování bude dětem podávána pětkrát denně kvalitní strava v kombinaci české a místní kuchyně.Ke snídani to bývá bílé pečivo, máslo, džem nebo med, uzenina, vajíčko nebo sýr. Obědya večeře je možno vybírat z nabídky dvou jídel. Obvykle se skládají z dušeného nebo pečeného vepřového, hovězího, drůbežího nebo rybího masa, ke kterému se podávají brambory, rýže, těstoviny a často dušená zelenina či zeleninové saláty, bílý chléb nebo pečivo a často i moučník nebo zmrzlina. Kromě hlavních jídel dostanou děti dopoledne ovocnou nebo zeleninovou přesnídávku a odpoledne vydatnější svačinu. Je rovněž zajištěno každodenní podávání 2,5 až 3 litrů tekutin na osobu.

Ostatní

Pokud budete potřebovat upřesnění některých informací, obraťte se prosím na Kontaktní centrum VZP ČR:

pevná linka: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz

nebo od 1. 4. 2012 také na Informační centrum CK Kovotour Plus, s. r. o. na těchto kontaktech:

Callcentrum po-ne 07.00-20.00 hod.: 591 160 306, 602 549 941
e-mail: morskykonik@kovotour.cz
www: www.morsky-konik.czwww.poseidonbeach.cz

 


Mobilní aplikace Mořský koník On-line

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka, ihned se dozvíte o aktualizaci zpravodajství díky notifikacím.

Google Play

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro Android.

Stáhnout

App Store

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro iOS - iPhone.

Stáhnout